Δημήτριος Α. Τζανετάκος

Νευρολόγος

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

 Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ