Βιογραφικό

Επαγγελματική Προϋπηρεσία                                                                      

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ - Τμήμα Απομυελινωτικών Νοσημάτων- Α΄ Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών (2017 έως σήμερα).

 • Συνεργάτης Νευρολόγος του Νευρολογικού Τμήματος και της Μονάδας Εγκεφαλικών Επεισοδίων (Stroke Unit) της Ευρωκλινικής Αθηνών (2019 έως σήμερα).

 • Συνεργάτης Α΄ Νευρολογικής Κλινικής και της Μονάδας Άμεσης Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών  Επεισοδίων (Stroke Unit) του Νοσοκομείου Metropolitan General (2016-2018).

 

 • Ειδικευόμενος Νευρολογίας, Νευρολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας – Πειραιώς «Άγιος Παντελεήμων» (2011-2015).

 

 • Έμμισθος Κλινικός Συνεργάτης, Μονάδα Οξέων Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (Acute Stroke Medicine) και τμήμα Κλινικής Γεροντολογίας (Clinical Gerontology), King’s College Hospital, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία (2010 -2011).

 

 • Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής,  Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης  (2010 ).

 

 • Υπηρεσία Υπαίθρου - περιφερειακό ιατρείο Βαθυλάκκου Νομού Κοζάνης (2009 - 2010).

 

 • Άσκηση στην ειδικότητα της Παθολογίας, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (2008 ).

Εκπαίδευση                                                                                                     

Εκπαίδευση                                                                                                     

Εκπαίδευση

Πτυχίο :

Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (2001-2007)

Ειδικότητα :  

Νευρολογία -  Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»  (2011- 2015)

Πιστοποιήσεις :

 • Neurostatus e-Test Certificate (2018)

 • Good Clinical Practice(GCP) Refresher for Investigators(2018)

 • ASPECT score in Acute Stroke certificate (2018)

 • NIH Stroke Scale (NIHSS) training ceritificate (2018)

 • Good Clinical Practice and the Medicines for Human Use (Clinical Trials) Regulationsand Ammendments, King's College Hospital, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία (2011)

 • Acute Medicine Training Day, King's College Hospital, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία (2011)

 • Basic Life Support Training (BLS), King's College Hospital, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία(2011)

 

Ξένες Γλώσσες

 • Aγγλικά

 • Γαλλικά

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικές)                                                                      

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικές)                                                                      

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικές)

Ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις (πλήρεις ή υπό μορφή περιλήψεων):

 1. Vakrakou AG, Tzanetakos D, Valsami S, Grigoriou E, Psarra K, Tzartos J,Anagnostouli M, Andreadou E, Evangelopoulos ME, Koutsis G, Chrysovitsanou C,Gialafos E, Dimitrakopoulos A, Stefanis L, Kilidireas C. A case of Alemtuzumab-induced neutropenia in multiple sclerosis in association with the expansion of large granular lymphocytes. BMC Neurol. 2018 Oct 29;18(1):178. doi:10.1186/s12883-018-1183-4.

 2. D. Tzanetakos, I. Tzartos, M.E. Evangelopoulos, E.Andeadou, M. Anagnostouli, G. Koutsis, G. Velonakis,P. Toulas, C. Kilidireas. Balo’s concentric sclerosis: study of clinico-radiological characteristics and therapeutic outcomes. Multiple Sclerosis Journal 2018; 24: (S2) 738–980. 

 3. A. Vakrakou, D. Tzanetakos, S. Valsami, M.Anagnostouli, E. Andreadou, M.E. Evangelopoulos, G.Koutsis, C. Chrysovitsanou, I. Tzartos, I. Gialafos, A.Dimitrakopoulos, C. Kilidireas. Early onset autoimmune manifestations after alemtuzumab treatment for multiple sclerosis: a single center cohort study. Multiple Sclerosis Journal 2018; 24: (S2) 738–980. 

 4. Koutsis G, Breza M, Velonakis G, Tzartos J, Kasselimis D, Kartanou C,Karavasilis E, Tzanetakos D, Anagnostouli M, Andreadou E, Evangelopoulos ME,Kilidireas C, Potagas C, Panas M, Karadima G. X linked Charcot-Marie-Tooth disease and multiple sclerosis: emerging evidence for an association. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018 Sep 8. pii: jnnp-2018-319014. doi:10.1136/jnnp-2018-319014.

 5. Karavasilis E, Christidi F, Velonakis G, Tzanetakos D, Zalonis I, Potagas C,Andreadou E, Efstathopoulos E, Kilidireas C, Kelekis N, Evdokimidis I.Hippocampal structural and functional integrity in multiple sclerosis patients with or without memory impairment: a multimodal neuroimaging study. Brain Imaging Behav. 2018 Jul 3. doi: 10.1007/s11682-018-9924-y. 

 6. D.Tzanetakos, V. Zisimopoulou, M. Safarikas,D. Kanellopoulos, D. Kaliontzi and I. Chatzi. Intravenous Thrombolysis in B-Thalassemia Stroke patient : case report. European Stroke Journal 2(1S) : 134. 

 7. D. Tzanetakos, M. Papadopoulou, D. Kanellopoulos, M. Mamali, M. Safarikas, D. Katsianos, V. Zisimopoulou. Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy associated with Rickettsia Conorii; first case report, Journal of the Neurological Sciences 2016, vol 37:  60-61 

 8. D. Tzanetakos, E. Andreadou, A. Kyrozis, S. Xirou, G. Koutsis, M.E. Evangelopoulos, M. Anagnostouli, A. Ghika, C. Chrysovitsanou, G. Makrydakis, I. Evdokimidis, C. Kilidireas. The mosaic of Comorbidities in Multiple Sclerosis: Preliminary results of a large Greek cohort, Mult Scler, September 2016; vol. 22 (suppl 3) : 722-723. 

 9. D. Tzanetakos, E. Andreadou, M.E. Evangelopoulos, M. Anagnostouli, G. Koutsis, K. Kilidireas. Anti-MOG antibody positivity in a case of chronic relapsing inflammatory optic neuritis, European Journal of Neurology 2016 ; 23 (Suppl. 1), 111–344. 

 10. Markakis, E. Markaki, D. Tzanetakos, V. Chouliara,, Central nervous system involvement in a patient with acute motor axonal neuropathy and antiganglioside antibodies, J Neurol Sci  2013 ; 333(suppl 1):477.

 11. G. Matikas, D. Tzanetakos, C. Papastergios, I. Markakis, G. Gekas, Diffusion-weighted imaging in non-alcoholic Wernicke's encephalopathy, J Neurol Sci 2013; 333(suppl 1):722. 

 12. E. Papageorgiou, K. Psychogios, D. Tzanetakos, I. Xydakis, G. Gekas, Serial magnetic resonance imaging of acute necrotizing myelitis, Journal of the Neurological Sciences, , J Neurol Sci 2013; 333(suppl 1): 666-667.

 13. K. Spengos, C. Milionis, A. Skafida, P. Savvari, S. Vassilopoulou , N. Komitopoulos , A. Chatzitolios, E. Satsoglou, D. Agapakis, D. Tzanetakos, E. Kougas, A. Xanthis, P. Mylona, P. Stathopoulos , K.N. Vemmos. Acute stroke management in academic and non-academic hospitals in Greece  , Cerebrovasc Dis 2010;29(suppl 2):210.